Konsep Empowernment dan Pelaksanaan Di Sekolah


    
            Dalam teori pengurusan moden, 'empowerment' yang sinonim dengan   'delegation' merupakan komponen yang memainkan peranan penting ke arah keberkesanan dan kejayaan sesebuah organisasi. David Alcorne dan Bruce Chadwick (lihat Groberg D.H.m.s.12) melihat bahawa " On the whole, corporate America is going to become a place where everyone, leaders as well as followers, are treated with greater dignity. And how do I know this? Because those companies who refuse to empower and bring them into greater partnership with the organization will not succeed". Dalam konteks Asia pula Stan Shih  menjelaskan "When you talk about management, you have to deal with human beings. You have to look what they are looking for. Asia is changing. The people here are better than ever before. People only feel achievement if they can participate, play a role in decision-making and can enjoy the benefits of ownerships. This give them motivation (Khoo Kheng Hor.m.s.51).

            Seterusnya 'empowerment' guru didefinisikan sebagai penglibatan mereka dalam membuat keputusan dalam organisasi (Keith & Girling, 1991). Persfektif empowerment dalam pembuatan keputusan ini berkembang secara beransur-ansur melalui tindakan pengetua melibatkan guru-guru dalam pelbagai proses seperti belanjawan, pengurusan staf dan pembangunan kurikulum (Rinehart & Short, 1991 ; White, 1992). Pada asasnya, empowerment telah ditakrifkan sebagai proses di mana sekolah memberikan ruang membangunkan kecekapan guru untuk bertanggungjawab terhadap kemajuan diri dan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Selanjutnya, guru yang telah di 'empowered' percaya bahawa mereka  mempunyai kemahiran dan ilmu pengetahuan untuk bertindak berdasarkan situasi dan melalukan penambahbaikan. Guru-guru sebegini wujud di dalam sekolah yang menyediakan peluang untuk mereka memperkembang dan memperlihatkan kecekapan ( Short, 1994).

            Dunst (1991) pula mencadangkan bahawa empowerment mengandungi dua isu utama iaitu: (a) pemerolehan pengalaman yang terdapat dalam organisasi yang mengamalkan autonomi, pilihan (choice) dan pertanggungjawaban; dan (b) membenarkan individu mempamerkan dan mempelajari ilmu pengetahuan dan kemahiran. 
            Secara umum empowerment memang telah digunapakai di sekolah. Ia melibatkan guru-guru dan kakitangan dan  boleh dijumpai dalam pelbagai bidang pengurusan sekolah. Dalam kata lain, empowerment dilaksanakan dalam setiap bidang yang menjadi tugas pengetua di sekolah iaitu bidang kurikulum, kokurikulum, pentadbiran, perkhidmatan dan perjawatan, kewangan, harta benda dan kawasan, perhubungan dan iklim dan budaya sekolah (Hussein Mahmood, 1997).

            Ken Blanchard et. al.,1996, menjelaskan bahawa pelaksanaan empowerment merupakan proses yang berterusan dan melibatkan tiga kunci utama iaitu perkongsian maklumat dengan setiap anggota organisasi, mencipta autonomi dalam sempadan dan menggantikan sistem hirarki tradisional dengan pasukan terarah kendiri. Selain itu beberapa prinsip menjadi asas kepada pelaksanaan iaitu  "kecuali empowerment dimulakan dari atas, ia tidak akan kemana" dan "empowerment bukan memberi individu kuasa. Mereka telah memiliki kuasa melalui pengetahuan dan motivasi yang mereka miliki. Empowerment ialah mengeluarkan kuasa yang ada itu".

            Kunci yang pertama, perkongsian maklumat bermakna pemimpin memberi kefahaman kepada anggota organisasi mengenai keadaan semasa organisasi dengan jelas. Daripada perkongsian maklumat itu akan terbit perasan mempercayai antara satu sama lain lalu menghapuskan pemikiran hirarki tradisional yang mana pihak atasan menetapkan matlamat organisasi dan kemudian diturunkan ke peringkat bawahan. Pekerja tidak mempunyai komitmen kerana mereka tidak terlibat dalam membina matlamat tersebut. Sebaliknya di dalam organisasi yang melaksanakan empowerment matlamatnya ditetapkan secara bersama lalu membangkitkan rasa bertanggungjawab dan kepunyaan di kalangan pekerja hingga meningkatkan daya kerja mereka.

            Membina autonomi dalam sempadan sebagai kunci kedua merujuk kepada mengklasifikasikan visi organisasi dan seterusnya mengkaji apakah peranan dan matlamat tiap jabatan dan individu dalam organisasi untuk mencapai visi tersebut. Dalam pada itu, nilai-nilai dan peraturan-peraturan tertentu disediakan bagi memudahkan setiap jabatan atau individu membuat keputusan dalam sempadan struktur dan prosedur yang telah ditetapkan.

            Akhirnya kunci ketiga, menggantikan hirarki dengan pasukan terarah kendiri menggambarkan  perubahan peranan pemimpin daripada bertindak dengan cara   mengarah subordinat dalam setiap tugasan  kepada bertindak sebagai fasilitator dan jurulatih. Dalam proses itu para pekerja akan diberi input-input yang relevan dengan tugas dan tanggungjawab mereka bagi meningkatkan keupayaan kerja dan keyakinan diri. Akhirnya mereka akan dibentuk menjadi pasukan terarah kendiri yang bermakna kumpulan pekerja yang bertanggungjawab terhadap keseluruhan proses atau hasil. Akauntabiliti (rasa bertanggungjawab) subordinat dilihat dari segi keupayaannya menjalankan fungsinya tanpa perlu dikawal dan diselia oleh sesiapa kecuali dirinya sendiri dan seterusnya menilai diri (self evaluation). Mereka akan merancang, melakukan tugasan dan mengurus tugasan itu dari awal hinggalah akhirnya.

            Rumusannya, Ken Blanchard et. al. (1996) menggalurkan usaha bagi melaksanakan empowerment haruslah bermula dengan perkongsian matlamat oleh semua anggota organisasi, dikuti oleh membina autonomi dalam sempadan dan menggantikan hirarki tradisional dengan pasukan terarah kendiri yang bertindak saling menyokong antara satu sama lain.  

            Pemerhatian dan pengalaman penulis di sekolah mendapati empowerment memang diamalkan oleh pengetua bahkan pentadbir sekolah yang lain seperti penolong kanan, penyelia petang dan ketua bidang. Malangnya, proses ini berlangsung tanpa  disedari oleh pengetua malahan guru atau kakitangan itu sendiri. Ini bermakna pendekatan ini dilaksanakan tanpa perancangan yang rapi oleh pihak sekolah. Justeru, sudah pastilah tindakan itu tidak mempunyai objektif yang jelas. Maka timbullah pula pesoalan sejauh manakah empowerment di sekolah mendatangkan kesan positif terhadap organisasi sekolah itu sendiri.
Share on Google Plus

About AZMAN2020

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment